tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 תכנית ירושלים - קרן אייסף

linkedinyoutubefacebook

בתוכנית אייסף ירושלים חברים סטודנטים לתואר ראשון מהאוניברסיטה העברית ובצלאל, וסטודנטים לתואר שני מהעברית. 

מכללת בצלאל  האוניברסיטה העברית

הסטודנטים בתוכנית לוקחים חלק בתוכנית למנהיגות חברתית המתקיימת במהלך הלימודים אחת לשבועיים בימי שישי, לרוב בעברית.

הסטודנטים בתוכנית לוקחים חלק בפרויקטים חברתיים מגוונים הכוללים:

גשר לאוניברסיטה: למידע על הפרויקט - לחצו כאן

מרכז למידה "אופ"י": למידע על הפרויקט - לחצו כאן

אייסף להשכלה במרכז הצעירים: למידע על הפרויקט - לחצו כאן