מייסדי קרן אייסף
מייסדי קרן אייסף
מר אדמונד י. ספרא ז"ל וגברת לילי ספרא ז"ל
גברת נינה וינר- יו"ר כבוד
חברי הועד המנהל
 • פרופ' ניר קידר- יו"ר הוועד
 • גב' נינה ווינר
 • פרופ' ורד פדלר קרוואני
 • ד"ר אמיר חנצ'יסקי
 • פרופ' חיים סוכובסקי
 • גב' סימון רונן
 • מר אמנון רימון

חברי ועדת ביקורת

 • רו"ח חובב ריקה
 • אבי אלמקייס

מבקר פנים

חברי העמותה
 • גב' נינה ווינר
 • מר יאיר טורנהיים
 • עו"ד אריאל גרינברג
 • פרופ' סולי מזרחי
 • פרופ' אשר בשירי
 • פרופ' איתן יעקבי
 • מר אורן דוד
 • מר ארז רואימי
 • מר אריאל ערוסי
 • ד"ר ענת סלע
 • ד"ר איב ביטון
 • ד"ר אורלי יזדי-עוגב
 • עו"ד ארי מנוח
 • ד"ר משה אלקבץ
 • מר מוטי משען
 • רו"ח יפעת בירודקר
 • גב' סימון רונן
הוועדה האקדמית המייעצת
 • פרופ' גבריאלה שליו
 • פרופ' אמנון רובינשטיין
 • פרופ' מנחם בן ששון
 • פרופ' זאב תדמור
 • פרופ' פרץ לביא
INTERNATIONAL BOARD OF DIRECTORS

International Honorary Chairwoman: Lily Safra
President: Carlos Benaim
Chairwoman Emerita: Nina Weiner
Vice-Presidents: Avi Abergel, Michael Vaknin
Treasurer and CFO: Harry A. Katz
Secretary: Richard S. Rothberg
Emeritus Chairmen: Sonny Gindi z”l, Norman Belmonte

Norman Belmonte
Albert Nasser
Darel M. Benaim
Jacques Nasser
Yvonne Cohen
Joseph M. Rose
David Dangoor
Judy Rosenberg
Samuel Elia
Daniel Roubeni
Simon Elias
Olivier Sarfati
Roysi Erbes
Robert Shasha
Yosi Manor
Katrin Yaghoubi Sosnick
Ezra Marcos
Judy Wolff

INTERNATIONAL BOARD OF DIRECTORS

Back to top