מייסדי קרן אייסף

מייסדי קרן אייסף

מר אדמונד י. ספרא ז"ל וגברת לילי ספרא
גברת נינה וינר- יו"ר כבוד

 

חברי הועד המנהל

ד"ר ורד פדלר קרוואני - יו"ר הוועד 
גב' אורנה סדגת ארז
ד"ר אמיר חנצ'יסקי
פרופ' חיים סוכובסקי
גב' גדית סונגו-לוין 
פרופ' אלי אברהם
מר אמנון רימון   

חברי ועדת ביקורת

רו"ח חובב ריקה
גב' טוני משה סאסי

מבקר פנים

רואה חשבון מייקל לוינג

michael.leving@gmail.com

 

חברי העמותה

גב' נינה ווינר
מר קרלוס בנעים
מר יאיר טורנהיים
עו"ד אריאל גרינברג
פרופ' סולי מזרחי
פרופ' אשר בשירי
פרופ' איתן יעקבי
מר אורן דוד
מר ארז רואימי
מר אריאל ערוסי
ד"ר ענת סלע
ד"ר איב ביטון
ד"ר אורלי יזדי-עוגב
עו"ד ארי מנוח
ד"ר משה אלקבץ
מר מוטי משען
רו"ח ליאת נחום

הוועדה האקדמית המייעצת

פרופ' גבריאלה שליו
פרופ' אמנון רובינשטיין
פרופ' מנחם בן ששון
פרופ' זאב תדמור         
פרופ' פרץ לביא

                     

 

INTERNATIONAL BOARD OF DIRECTORS

International Honorary Chairwoman: Lily Safra

President: Carlos Benaim

Chair Emerita: Nina Weiner

Treasurer and CFO: Harry A. Katz

Secretary: Richard S. Rothberg

Emeritus Chairmen: Sonny Gindi z”l

Norman Belmonte

Avi Abergel

Albert Nasser

Norman Belmonte

Jacques Nasser

Joseph M. Rose

Darel M. Benaim

Judy Rosenberg

Yvonne Cohen

David Dangoor

Daniel Roubeni

Robert Shasha

Samuel Elia

Simon Elias

Katrin Yaghoubi Sosnick

Michael Vaknin

Roysi Erbes

Judy Wolff

Yosi Manor

Ezra Marcos

Lior Yahalomi

Back to top