tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 אירוע פתיחה מדע בונה חברה
madamedina אירוע פתיחה מדע בונה חברה

במסגרת אירוע הפתיחה לתכנית הדגל של משרד ראש הממשלה וקרן אייסף לעידוד ותמיכה בסטודנטים להנדסה ומקצועות המדע והטכנולוגיה באזורי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית ולפיתוח מצוינות חברתית אקדמית, שלח ראש הממשלה ברכה לסטודנטים

ונשאו דברים מזכיר הממשלה – מר צחי ברוורמן, מנכ"ל קרן ספרא בישראל- יאיר טורנהיים, יו"ר אייסף - ד"ר ורד פדלר קרוואני ומנכ"ל אייסף - תומר סמרקנדי. ההרצאה המרכזית של הערב הייתה של שחר ברכה מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה.