tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 שבת אייסף במלון יערים מעלה החמישה
_אייסף_save_the_date שבת אייסף במלון יערים מעלה החמישה

מדי שנה קרן אייסף מקיימת  שבת עיון ארצית לכל הסטודנטים החברים בקרן במטרה לעודד ולפתח מודעות ועשייה חברתית.  השנה נושא הכנס הינו  כלכלה וחברה בישראל.