השינויים המהירים בעולם התעסוקה מביאים עמם אתגרים רבים לסטודנטים בכלל ולסטודנטים מרקע מוחלש בעיקר. דבר דורש חשיבה מחודשת בתחום הליווי האישי לסטונדט: לצד סיוע אקדמי ותמיכה בדרכם הלימודית של הסטודנטים ע"י ליווי אישי והפנייה למקורות סיוע בקמפוס מתווסף ליווי בתחום הכנה לעולם התעסוקה לסטודנטים. לפיכך עומד לרשות הסטודנטים החברים באייסף סל אפשרויות בתחום הלימודי והתעסוקתי במטרה לייצר עבורם יותר שירותים והזדמנויות: מלווים אקדמיים, סיוע לימודי נוסף, הכוונה מקצועית, סדנאות הכנה לעולם העבודה, פרויקט מתמחים במגזר הציבורי ועוד.

 

Back to top