תכנית עמיתי אייסף לדוקטורט פועלת לתמיכה בדוקטורנטים באמצעות מלגות בארץ ובחו"ל בכל המדעים. במשך שנות פעילותה תמכה התכנית באמצעות נתינת מלגות בקידום הקריירה האקדמית והמקצועית של מאות דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים מהפריפריה שהשתלבו בעמדות מפתח מחקריות, עסקיות וציבוריות באקדמיה ומחוצה לה. כיום לומדים בעזרת הקרן  עשרות דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים בארץ ובחו"ל אשר מקבלים מלגות לתקופה שבין שנה ועד ארבע שנים. בנוסף לקבלת מלגות , התכנית מספקת מסגרת של תמיכה חברתית רחבה בין העמיתים לדוקטורט, ובינם לבין בוגריה, הכשרה עיונית ואקדמית באמצעות מפגשים חודשיים וכן ליווי העמית במידת הצורך לביצוע המחקר.

loading...
  חברות בתכנית אייסף לדוקטורט

השתתפות במפגשים – המפגשים ייערכו אחת לחודש, לרוב בימי שישי.

פעילות חברתית- העמית יידרש להשתתפות בפעילות חברתית בהיקף של לכל הפחות 40 שעות שנתיות . אופי הפעילות, הדרישות
מהסטודנט והיקף הפעילות ייקבעו מראש יחד עם הנהלת התוכנית ויחייבו את העמית.
שמירה על רמה אקדמית גבוהה– על הסטודנט לעמוד בכללי המוסד האקדמי אליו הוא משתייך. במידה והצעת המחקר של הסטודנט תיפסל או תידרש לתיקונים חברותו בקרן תדחה עד לקבלת אישור מהמוסד האקדמי.
עמידה בכללי החברות בקרן אייסף בכלל, כפי שמצוין בתקנון הקרן.

  מערך התמיכה והליווי
 •   מלגות סיוע כלכלי נוסף למצבי חירום- קרן אייסף פועלת למניעת נשירה על רקע כלכלי באמצעות הענקת מלגות סיוע חירום, לחבריה שנקלעו       למשבר כלכלי העלול לפגוע בהמשך לימודיהם.
 •   ליווי של חברי ועדה אקדמית המורכבת מפרופסורים ואנשי אקדמיה בכירים.
  פרסי הצטיינות

כחלק מעידוד המצוינות, מעניקה הקרן מידי שנה פרסי הצטיינות אקדמית-חברתית לסטודנטים שגילו מעורבות חברתית משמעותית לצד הישגים גבוהים ומצוינות אקדמית.

 

  תהליך המועמדות

ההרשמה לשנת הלימודים 2019-2020 תיפתח ב 16.5.2019 ועד ל 31.07.2019 .

עד לתאריך 31.7.2019 יש לשלוח 2 המלצות ישירות למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עם פתיחת ההרשמה עליך למלא את הטפסים באתר האינטרנט. במידה ותמצא/י מתאים תוזמנ/י לראיון קבלה.

לשאלות בנוגע להגשת מועמדות לקרן אייסף ניתן לפנות למנהלת תכנית הדוקטורט בדוא"ל-  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  קריטריונים לקבלת מלגה

לחברות בקרן אייסף מתקבלים סטודנטים מבטיחים המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.

תנאי קבלה נוספים:

 • שירות צבאי מלא או שירות לאומי מלא.
 • היקף לימודים אקדמים מלא.
 • פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית.
 • התחייבות  לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.
 • תינתן עדיפות לבוגרי אייסף.
  מטרות התוכנית
 • בהיותה של קרן אייסף קרן ציונית, תוכנית הדוקטורט תתרום לקידום החברה והמדינה בישראל באמצעות פיתוח מנהיגות אקדמית - חברתית.

 • תוכנית הדוקטורט של קרן אייסף תלווה את חבריה תוך שימת דגש ועידוד המצוינות במחקר האקדמי.

 • תוכנית הדוקטורט של קרן אייסף תתמוך בהתפתחות האקדמית ,המקצועית, החברתית, והאישית של חברי/ות התוכנית.

 • תוכנית הדוקטורט של קרן אייסף תעודד את חבריה ליזמות ועשייה חברתית בישראל.

 • תכנית הדוקטורט של קרן אייסף תחזק את תחושת המחויבות של חברי/ות התכנית למטרותיה ועתידה של  הקרן.

Back to top