בקרן אייסף מאמינים כי מלגה משמעותית תסייע לסטודנטים להתמקד בלימודיהם ובפעילותם ובכך לממש את הפוטנציאל האקדמי-חברתי הטמון בהם. חזון ארוך הטווח של אייסף מאפשרת לסטודנטים לזכות במלגות במוסדות בהם קיימת תכנית משותפת במשך כל לימודיהם האקדמיים.
קרן אייסף מצרפת ומעניקה מלגות לסטודנטים מבטיחים המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.

 

loading...
  חברות בתכנית אייסף לתואר ראשון

נוכחות חובה בתכנית למנהיגות חברתית הכוללת כ-15 מפגשים במהלך השנה בימי שישי.

• עשייה חברתית בקהילה באחד מהפרויקטים החברתיים בתוכנית, בהיקף של 4 שעות שבועיות
• מפגשי הכשרה בהיקף של 5-8 מפגשים לאורך השנה.
• מלגה בגובה של 20,000 ₪, מדי שנה בשיתוף המוסדות האקדמאיים ושותפים נוספים.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות סכומים אילו ולהתאימם על פי החלטות הנהלת הקרן.

  מערך התמיכה והליווי

מלגות סיוע כלכלי נוסף למצבי חירום- קרן אייסף פועלת למניעת נשירה על רקע כלכלי באמצעות הענקת מלגות סיוע חירום, לחבריה שנקלעו למשבר כלכלי העלול לפגוע בהמשך לימודיהם.

•   מלגות סיוע אקדמי- הקרן מפעילה תכנית שמטרתה לתמוך בסטודנטים הזקוקים לעזרה בלימודים.

 

  פרסי הצטיינות

כחלק מעידוד המצוינות, מעניקה הקרן מידי שנה פרסי הצטיינות אקדמית-חברתית לסטודנטים שגילו מעורבות חברתית משמעותית לצד הישגים גבוהים ומצוינות אקדמית.

  תהליך המועמדות

עם קבלתך ללימודים באחד המוסדות האקדמיים בהן פועלת הקרן מתקיים התהליך הבא:

      •   מילוי טפסי המועמדות למלגת אייסף באמצעות מערכת הרישום הזמינה החל מתחילת יוני של שנת הלימודים הקרובה.

 •  שליחת הטפסים למנהל התכנית בהתאם למוסד הלימודים אליו התקבלת

      •   שליחת הטפסים למנהל התכנית בהתאם למוסד הלימודים אליו התקבלת

      •   המידע ייבדק במידה ותמצא מתאים, תוזמן לעבור סדנת מיון וראיון קבלה.

     •   העברת אישורים המעידים על אמיתות הנתונים שהוצהרו.

 

חשוב לשים לב:

מועד הגשת הטפסים הינו עד סוף יולי טרם תחילת שנת הלימודים.
עבור חלק מהמוסדות האקדמיים נדרש למלא טופס לבקשת מלגה במשרדי המוסד ולציין
במפורש על גבי הטופס את בקשת הצטרפותך כחבר בקרן אייסף.

  קריטריונים לקבלת מלגה

לחברות בקרן אייסף מתקבלים סטודנטים מבטיחים המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.

תנאי קבלה נוספים

 • שירות צבאי או אזרחי מלא.
 • היקף לימודים אקדמאים מלא.
 • בשנה"ל הקרובה יחל הסטודנט/ית שנת לימודים ראשונה או שנייה לתואר ראשון עם יתרת לימודים של שלוש שנים לפחות.
 • החברות בקרן אייסף תתאפשר רק לסטודנטים הלומדים במוסדות בהם יש לקרן תוכנית משותפת- לרשימת התכניות לחצו כאן
 • פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית.
 • התחייבות לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.

קבלה ללימודים במוסדות בהם מתקיימת תכנית אייסף

 • מכללת אורט בראודה בכרמיאל
 • הטכניון
 • אוניברסיטת חיפה
 • המרכז הבינתחומי הרצליה
 • אוניברסיטת בר אילן
 • אוניברסיטת תל-אביב
 • האוניברסיטה הפתוחה (חיפה ירושלים, כרמיאל, שדרות,באר שבע)
 • אוניברסיטת בן גוריון
 • המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון בבאר שבע ובאשדוד
 • מכללת אפקה
 • מכללת HIT בחולון
 • מכללת ספיר
 • האוניברסיטה העברית
 • האקדמיה לאמנות ועיצוב-בצלאל
 • מכללת עזריאלי

לתשומת לבך

 ימי המפגשים של התכנית למנהיגות חברתית הינם בימי שישי. סטודנט המתעתד ללמוד בימי שישי לא יוכל להתקבל לחברות בקרן אייסף.

Back to top