סטודנטים המתקבלים לחברות בקרן אייסף נהנים ממלגה משמעותית. בנוסף לקבלת מלגות הסטודנטים נהנים מתכנית מנהיגות חברתית משמעותית ופעילות בקהילה. אנו מאמינים כי מלגה משמעותית תסייע לסטודנטים להתמקד בלימודיהם ובפעילותם בקרן אייסף ובכך לממש את הפוטנציאל האקדמי-חברתי הטמון בהם. בהיותה של קרן אייסף בעלת חזון ארוך טווח, סטודנטים החברים בקרן יזכו למלגות במשך כל לימודיהם האקדמיים, 
יודגש בזאת כי הזכאות לקבלת מלגות במעבר בין השנים ובין התארים אינו אוטומטי ומותנה בעמידה בכללי הקרן ומשאביה.

loading...
  חברות בתכנית אייסף לתואר שני

 

נוכחות חובה בתכנית ארצית למנהיגות חברתית הכוללת כ-10 מפגשים במהלך השנה בימי שישי בתל אביב ושבת עיון אחת (ראה "תוכנית למנהיגות חברתית").

 • • התנדבות בפרויקט חינוכי/חברתי של הקרן בהיקף הנע בין 2 ל- 4 שעות שבועיות ( 80 – 120 שעות שנתיות), בהתאם לוותק באייסף ולגובה המלגה
  • מלגה בגובה שבין 18,500 ₪ ל- 23,500 ₪, מדי שנה בשיתוף המוסדות האקדמאיים ושותפים נוספים.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות סכומים אילו ולהתאימם על פי החלטות הנהלת הקרן.

 

  מערך התמיכה והליווי

בנוסף למלגות, מפעילה הקרן מערך תמיכה הכולל:

•    מלגות סיוע אקדמי- הקרן מפעילה תוכנית שמטרתה לתמוך בסטודנטים הזקוקים לעזרה בלימודים.

•    מלגות סיוע כלכלי נוסף למצבי חירום- קרן אייסף פועלת למניעת נשירה על רקע כלכלי באמצעות הענקת מלגות סיוע חירום, לחבריה שנקלעו למשבר   
      כלכלי העלול לפגוע בהמשך לימודיהם.
 

  פרסי הצטיינות

כחלק מעידוד המצוינות, מעניקה הקרן מידי שנה פרסי הצטיינות אקדמית-חברתית לסטודנטים שגילו מעורבות חברתית משמעותית לצד הישגים גבוהים ומצוינות אקדמית.

  תהליך המועמדות

עם קבלתך ללימודים באחד המוסדות האקדמיים בהן פועלת הקרן, ולא יאוחר מסוף יולי, עליך למלא את טפסי המועמדות למלגת אייסף הנמצאים באתר.
בנוסף, בחלק מהמוסדות (פירוט נמצא ב"למי לפנות") יש לגשת למוסד האקדמי בו הנך לומד ולמלא טופס לבקשת מלגה ולכתוב במפורש שהנך מעוניין להצטרף כחבר בקרן אייסף על גבי הטופס.
במידה ותמצא מתאים, תוזמן לעבור סדנת מיון וראיון קבלה.

 

במהלך התהליך ידרשו הפונים להמציא אישורים המעידים על אמיתות הנתונים עליהם הצהירו.

  קריטריונים לקבלת מלגה

לחברות בקרן אייסף מתקבלים סטודנטים מבטיחים המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.


תנאי קבלה נוספים:

 • שירות צבאי או אזרחי מלא.
 • היקף לימודים אקדמאים מלא.
 • בשנת הלימודים הקרובה יחל הסטודנט/ית שנת לימודים ראשונה לתואר שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות.
 • פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית.
 • התחייבות  לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.
 • תינתן עדיפות לבוגרי אייסף שיבקשו להמשיך באחד ממוסדות להשכלה הגבוהה הבאים:
  •  אוניברסיטת חיפה 
  • אוניברסיטת בר אילן
  • אוניברסיטת תל-אביב
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • אוניברסיטת בן גוריון
  • האוניברסיטה העברית
  • טכניון


לתשומת לבך:

 • החברות בקרן אייסף תתאפשר רק לסטודנטים הלומדים במוסדות בהם יש לקרן תכנית משותפת
 • ימי המפגשים של התכנית למנהיגות חברתית הינם בימי שישי. סטודנט המתעתד ללמוד בימי שישי לא יוכל להתקבל לחברות בקרן אייסף.

.

Back to top