תכנית עמיתי אייסף לדוקטורט פועלת לתמיכה בדוקטורנטים בארץ ובחו"ל בכל המדעים. במשך שנות פעילותה תמכה התכנית בקריירה האקדמית והמקצועית של מאות דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים מהפריפריה שהשתלבו בעמדות מפתח מחקריות, עסקיות וציבוריות באקדמיה ומחוצה לה. כיום לומדים בעזרתה עשרות דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים בארץ ובחו"ל אשר מקבלים מלגה לתקופה שבין שנה ועד ארבע שנים. התכנית מספקת מסגרת של תמיכה חברתית רחבה בין העמיתים לדוקטורט, ובינם לבין בוגריה, הכשרה עיונית ואקדמית באמצעות מפגשים חודשיים וכן ליווי העמית במידת הצורך לביצוע המחקר.
 

מטרות התכנית

בהיותה של קרן אייסף קרן ציונית, תוכנית הדוקטורט תתרום לקידום החברה והמדינה בישראל באמצעות פיתוח מנהיגות אקדמית - חברתית.תוכנית הדוקטורט של קרן אייסף תלווה את חבריה תוך שימת דגש ועידוד המצוינות במחקר האקדמי.תוכנית הדוקטורט של קרן אייסף תתמוך בהתפתחות האקדמית ,המקצועית, החברתית, והאישית של חברי/ות התוכנית.תוכנית הדוקטורט של קרן אייסף תעודד את חבריה ליזמות ועשייה חברתית בישראל.תכנית הדוקטורט של קרן אייסף תחזק את תחושת המחויבות של חברי/ות התכנית למטרותיה ועתידה של הקרן.
 

גובה המלגות

בתשפ"א עומדות מלגות קרן אייסף בתואר שלישי - 24,000 ש"ח לשנה.
מלגת פוסט דוקטורט בחו"ל - עד 10,000$.
הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות סכומים אילו ולהתאימם על פי החלטות הנהלת הקרן.
 

תכנית עמיתי אייסף לדוקטורט – ישראל

התכנית העיונית ופעילות חברתית, במהלך שנת הלימודים תשע"ה מתקיימים כאחד עשר מפגשים אחת לחודש בימי שישי. התוכנית העיונית תעסוק בחשיפת ודיון בסוגיות חברתיות הנוגעות לחזון ומטרות הקרן, זאת במטרה להוסיף לשיח החברתי בכלל ובקרן אייסף בפרט. העמיתים יקחו חלק בפעילות חברתית, תוך התחשבות בכישורים, במיומנויות ובאילוצים העומדים בפני תלמידי הדוקטורט ומתוך מחשבה כי תלמידי הדוקטורט הינם משאב אדיר של ידע וניסיון, אשר יכולים לתרום תרומה ייחודית לקרן, לסטודנטים או לגופים חברתיים שונים. העמית יידרש להשתתפות בפעילות חברתית בהיקף של לכל הפחות 40 שעות שנתיות .
 

קריטריונים

התכנית מיועדת לסטודנטים וחוקרים המתעתדים ללמוד בארץ בכפוף לתנאים הבאים:

  • מצוינות אקדמית.
  •  רקע חברתי-כלכלי של המועמד ומשפחתו.
  •  תרומה קהילתית, פעילות ומנהיגות חברתית.
  •  התחייבות  לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.
  • המלגה מיועדת לסטודנטים/יות יוצאי צבא לאחר שירות צבאי מלא או שרות לאומי מלא.
  • יש לשלוח בנוסף להרשמה 2 המלצות אקדמאיות (אחת לפחות של המנחה) למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*תינתן עדיפות לבוגרי אייסף.
*תינתן עדיפות לסטודנטים המתחילים את שנת הלימודים/המחקר הראשונה.

 

Back to top