ההרשמה למלגת אייסף- חו"ל תיפתח בחודש ינואר

אייסף רואה כמטרה חשובה לאפשר לסטודנטים מצטיינים, מעוטי יכולת כלכלית, בעלי רקע חברתי-מנהיגותי, ללמוד לימודים אקדמיים במוסדות יוקרתיים בחו"ל באמצעות מלגות הקרן, מתוך שאיפה לשילובם כחוקרים ומרצים באקדמיה בישראל. המלגה מיועדת לסטודנטים במסלול דוקטורט או מסלול ישיר לדוקטורט וליוצאים לפוסט דוקטורט.
גובה המלגה תלוי במשאבי הקרן ובנתוניו של המועמד עד לסכום של $10,000 בשנה.

הקריטריונים על פיהם נבחנת הבקשה:
1. מצוינות אקדמית.
2. מצב כלכלי.
3. פעילות חברתית.
4. קבלה למוסד אקדמי מוביל בחו"ל.
5. על המועמד להיות בוגר צבא לאחר שירות צבאי מלא או שירות לאומי מלא.
6. התחייבות  לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.

 

קבלת המלגה מותנית בחזרה לישראל בתום הלימודים.

*תינתן עדיפות לבוגרי אייסף.
*תינתן עדיפות לסטודנטים המתחילים את שנת הלימודים/המחקר הראשונה.

על המועמד להמציא מסמך קבלה לאוניברסיטה בחו"ל + 2 מכתבי המלצה.
על המועמד להיות בעל תואר אקדמי אחד מהארץ לפחות (לא משלוחה זרה).
בתהליך המיון יתבקש המועמד להגיע לראיון.

Back to top