תכנית עמיתי אייסף לתואר שני פועלת לתמיכה לליווי ותמיכה לתלמידי תואר שני בכל תחומי הדעת. עמיתי התוכנית מצטרפים לתקופה של שנתיים בה הם מקבלים מלגות לתואר שני, מסגרת של תמיכה חברתית רחבה בין העמיתים, הכשרה עיונית ואקדמית באמצעות מפגשים חודשיים וכן ליווי העמית במידת הצורך לביצוע המחקר.

מטרות התכנית

קיום תוכנית משמעותית המאפשרת התפתחות ולמידה לסטודנט/ית, עידוד לתארים מתקדמים, תרומה התנדבותית משמעותית ותחושת סיפוק בחובה. תוכנית התואר השני של קרן אייסף תעודד את חבריה ליזמות ועשייה חברתית בישראל, תחזק את תחושת המחויבות של חברי/ות התכנית למטרותיה ולעתידה של הקרן.
 

גובה המלגות

עמיתי התוכנית יזכו למלגה בגובה שבין 18,500 ₪ ל- 23,500 ₪, מדי שנה,  בהתאם לוותק באייסף ולהיקף פעילותם, בשיתוף המוסדות האקדמאיים ושותפים נוספים.
הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות סכומים אילו ולהתאימם על פי החלטות הנהלת הקרן.
 

תכנית פיתוח מנהיגות וליווי אישי

התכנית כוללת עשרה מפגשי מנהיגות בימי שישי בבוקר + שבת אייסף ארצית (שישי-שבת) העוסקים בפיתוח מודעות ומעורבות חברתית, ליווי וסיוע אקדמי, עידוד לתארים מתקדמים ועוד. התוכנית העיונית תעסוק בחשיפת ודיון בסוגיות חברתיות הנוגעות לחזון ומטרות הקרן, זאת במטרה להוסיף לשיח החברתי בכלל ובקרן אייסף בפרט. 

בנוסף יקחו העמיתים חלק בפעילות חברתית התנדבותית בפרויקט חינוכי/חברתי של הקרן בהיקף הנע בין 2 ל- 4 שעות שבועיות ( 80 – 120 שעות שנתיות), בהתאם לוותק באייסף ולגובה המלגה.
 

קריטריונים

התכנית מיועדת לסטודנטים המתעתדים ללמוד באחת האוניברסיטאות המוכרות ע"י המל"ג בארץ ובכפוף לתנאים הבאים:

  • מצוינות אקדמית.
  • רקע חברתי-כלכלי של המועמד ומשפחתו.
  • תרומה קהילתית, פעילות ומנהיגות חברתית.
  • התחייבות  לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.
  • המלגה מיועדת לסטודנטים/יות יוצאי צבא לאחר שירות צבאי מלא או שרות לאומי מלא.

    *תינתן עדיפות לבוגרי אייסף.

  • *תינתן עדיפות לסטודנטים המתחילים את שנת הלימודים/המחקר הראשונה.

 

Back to top