גרשון זלקינד ז"ל, מבכירי התעשיינים בישראל, עמד בראש חברת אלקו, אותה הוביל לכדי אחת מהחברות הגדולות בארץ. קבוצת אלקו מורכבת משלוש חברות מרכזיות: אלקטרה בע"מ, אלקטרה מוצרי צריכה ואלקטרה נדל"ן.
גרשון זלקינד ז"ל היה בעל תואר שני בפיזיקה גרעינית והיווה דוגמא ומודל למצוינות, לחדשנות ולחשיבות ההשכלה.

הקרן לחתירה למצוינות ע"ש גרשון זלקינד ז"ל מעודדת ותומכת בסטודנטים למקצועות הנדסיים ומדעיים, הנחוצים למדינת ישראל, ומכוונת לחזק גם את מעמד הביניים, המתקשה לעמוד ביוקר המחיה ההולך וגדל. 
מלגאי הקרן ייקחו חלק בפרויקט התנדבותי למען החברה בישראל.  

ההרשמה תפתח בתאריך 1/3/19 ותסגר ב 15/6/19

loading...
גובה המלגות

10,000 ₪ ועד לגובה שכ"ל אוניברסיטאי לשנת לימודים.

 • המלגות יוענקו לאורך כל שנות התואר (ולא יותר מ 4 שנים), בכפוף לנהלי הקרן.
 • ועדת מלגות תבחר את המלגאים ותחליט על גובה המלגה.
 • מקבלי המלגות ישוייכו ע"י הקרן לשלושה מסלולים מתוך פרמטרים שונים, לרבות נתוני הכנסה ומצב כלכלי.
תנאים לזכאות למלגה

עמידה בתנאי הסף ובחובות הקרן הינם תנאי לקבלת מלגה ולחידושה מידי שנה.

  • מסלולי הלימודים: לפי הרשימה המפורטת להלן בכותרת "קהל יעד ומסלולי לימוד".
  • היקף לימודים אקדמאים מלא (היקף 75% ומעלה יאושר רק באחד ממסלולי הקרן).
  • תחילת לימודים: סמסטר חורף בשנה"ל תש"פ (אוקטובר 2019).
  • נוכחות בטקס חלוקת המלגות, שיערך בספטמבר 2019.
  • היעדר כפל מלגות: למקבלי מלגה נוספת בגובה שכר לימוד מלא ומעלה.
  • פעילות התנדבותית בקהילה.
  • דיווחים לקרן: ביחס ללימודים ולהתנדבות.
  • בפתיחת כל שנ"ל: אישור מהמוסד האקדמי על המשך הלימודים שאושרו ע"י הקרן. 

* תנאי הסף המלאים לעובדים בקבוצת אלקו ולמשפחותיהם מפורטים בערכת העזר לעובדים. לצפייה בערכה לחצו כאן

קהל יעד ומסלולי לימוד

המלגה מיועדת ללימודי תואר ראשון לציבור הרחב ולעובדי קבוצת אלקו ומשפחותיהם בתחומים הבאים : 

 •  הנדסת חשמל
 •  הנדסת מכונות
 •  הנדסת תעשייה וניהול
 •  הנדסה אזרחית וסביבתית
 •  הנדסה של חומרים
 •  ארכיטקטורה ובינוי ערים
 •  מדעי המחשב
 •  מתמטיקה

 • לעובדי קבוצת אלקו בלבד: אפשרויות נוספות בתחום לימודי הנדסאים.
מוסדות הלימוד
 • רבים מהמוסדות המוכרים בישראל פתוחים בפני מגישי הבקשה.
 • בחלק ממסלולי הקרן ע"ש גרשון זלקינד ז"ל תנתן עדיפות ללומדים במוסדות בהם מתקיימת תכנית קרן אייסף.
מסמכים נדרשים להגשת בקשה למלגה

יש לסרוק את כל הטפסים להלן טרם מילוי הבקשה המקוונת.

 • תעודת זהות:
     - תעודת זהות כולל ספח של הלומד/ת.
     - לנשוי/אה: תעודת זהות של בן/בת זוג רשום/ה, כולל ספח בו רשומים הילדים.
     - לרווק/ה: תעודות זהות של שני ההורים, כולל ספחים בהם רשומים האחים.
 • תעודת שחרור מהצבא/ סיום שירות לאומי/ השלמת שירות אזרחי (אם אין, יש לציין זאת בטופס הרישום).
 • אישורים ו/או המלצות בגין פעילות חברתית (אם יש).

 • תלושי שכר של שלושה חודשים אחרונים לעבודה:
     - לרווק/ה: תלושי שכר של המועמד/ת והורים.
     - לנשוי/אה: תלושי שכר של מועמד/ת ובן/בת זוג.
     - ליחידן/ית או חד הורי/ת או אלמן/ה: תלושי שכר של מועמד/ת.

 • אישורים על הכנסות נוספות (אבטלה, פנסיה, נכות, קצבאות וכיו"ב).
 • פירוט חשבון (עו"ש) מהחצי שנה האחרונה.
 • גיליון ציונים (אם יש): שנה א` באקדמיה/ תואר ראשון.
 • אישור הרשמה לתואר.
 • אישור קבלה ללימודים.

 • תמונת פספורט של הלומד/ת.
 • רישוי רכב מועמד (במקרה ויש).
 • אישור על ניתוק מהורים (עו"ס או עו"ד במקרה ויש ניתוק).
 • כל אישור אחר המעיד על נכונות הצהרות המועמד בטופס.
לעובדים בחברות קבוצת אלקו ולבני משפחותיהם בלבד

ללומדים עובדי חברות קבוצת אלקו ובני משפחותיהם-

טרם הגשת הבקשה קראו כאן את ערכת העזר להגשת המלגה, 

הכוללת פרטים לעובדים ורשימת מסמכים יעודית הנדרשות מהעובדים ומהמשפחות.

מידע נוסף: נטע רונן- מנהלת מסלול מלגות ע"ש זלקינד בקרן אייסף. infoelco@isef.org.il.
למלגות הקרן ע"ש גרשון זלקינד

 

Back to top