מלגות פולברייט-אייסף

 לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2019

קרן חינוך ארצות הברית -ישראל ואייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, מתעתדות להעניק מלגת בתר-דוקטורט לחוקרים העוסקים בפעילות למען החברה, העומדים להתחיל את מחקריהם בארה"ב בשנה האקדמית 2020/2019 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח.

אמות המידה העיקרי ות להערכת המועמדים למענק פולברייט-אייסף הן כדלהלן:

  • הצטיינות אקדמית
  • פעילות לטובת הקהילה
  • וכושר מנהיגות מוכח בפעילות זו

גובה המלגה הוא 60,000 $ לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע למעט תחומים המושתתים על  קשר קליני עם חולים או מטופלים. 

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.

לא יתקבלו בקשות ממועמדים שקיבלו תואר דוקטור לפני אוגוסט 2015.

לשאלות נוספות ניתן לפנות אל:

נעה תורג'מן: 03-5213803 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

סנדי מטר: 03-5213804 |  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות הוא  1 בדצמבר 2018

מלוא הקריטריונים ופרטים נוספים בקישור הבא: הרשמה למלגת פולברייט-אייסף בתר דוקטורט בארה"ב

Back to top