סטודנטים בפעילות קבוצתית

חניכה אישית וקבוצתית במטרה ליצור קבוצת מטרה המכוונת לרכישת תעודת בגרות אפקטיבית שתאפשר כניסה למוסד אקדמי.
הפרויקט פועל בשיתוף פרויקט פר"ח.
מוקדים : נשר, אשקלון, חולון, באר שבע, חיפה, ירושלים.

Back to top

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים