סטודנטים מלמדים במרכז למידה

חיזוק לימודי לבני נוער בערי פריפריה ושכונות פריפריאליות. מרכזי הלמידה פועלים בשעות אחה"צ ומהווים מקום לתגבור לימודי, יחסי אישי, העצמה ויצירת קשר אישי עם סטודנטים המהווים מודל לחיקוי.

מוקדים: שכונת התקווה, באר שבע, חיפה, כרמיאל, יפו, ירושלים, נשר.

Back to top

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים