סטודנטים בפרויקט מסתערים לאקדמיה

פרויקט הפועל בשיתוף קרן גרוס לסיוע בהנגשת האקדמיה לחיילים לפני השחרור מהפריפריה באמצעות היכרות ראשונית עם עולם האקדמיה, היכרות אישית בין חיילים צעירים לסטודנטים המגיעים מרקע דומה ומהווים מודל לחיקוי וחשיפה לאפשרויות התעסוקתיות הטמונות ברכישת השכלה גבוהה.

מוקדים: אוניברסיטת חיפה, מכללת עמק יזרעאל

Back to top

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים