סטודנטים במסגרת פעילות מנהיגות צעירה בקרן אייסף

הרחבת מעגלי ההשפעה של קרן אייסף תוך העצמת בני הנוער, חשיפתם לנושאים חברתיים ועידוד להשכלה גבוהה.

 

מטרות:

  1. לאפשר לסטודנטים זירות התנסות שונות בשדה העשייה החברתית.
  2. רכישת כלים ומיומנויות לעשיה חברתית משפיעה ועבודה קבוצתית בפרט.
  3. הרחבת מעגלי ההשפעה של קרן אייסף והסטודנטים בתחום הנגשת ההשכלה הגבוהה וצמצום פערים חברתיים.
  4. הובלת קבוצת בני נוער בתהליך של גיבוש, פיתוח חשובה לעתיד והוצאה לפועל של יוזמה חברתית.

 

מוקדי פעילות הפרויקט: מרכז "דרך הגלים " הרצליה

Back to top