סטודנטים מלמדים במרכז למידה

חיזוק לימודי לבני נוער בערי פריפריה ושכונות פריפריאליות. מרכזי הלמידה פועלים בשעות אחה"צ ומהווים מקום לתגבור לימודי, יחסי אישי, העצמה ויצירת קשר אישי עם סטודנטים המהווים מודל לחיקוי.

 

מוקדי פעילות הפרויקט:

  •  שכונת התקווה
  • באר שבע
  • חיפה
  • כרמיאל
  • יפו
  • ירושלים
  • נשר

Back to top