linkedinyoutubefacebook

ההון אנושי הוא מה שהופך את ישראל ל"אומת הסטארט-אפ", וחינוך הוא המפתח לשמירה על ישראל כמובילה עולמית בתחום. עם זאת, בישראל הפערים בהישגים חינוכיים בין ישובים חזקים וחלשים הינם מהגדולים ביותר בין מדינות ה- OECD (דוח מרכז טאוב, ינואר 2014). קרן אייסף פועלת החל משנת 1977 לצמצום פערים חברתיים ע"י הקניית השכלה גבוהה ופיתוח מנהיגות חברתית בקרב צעירים מבטיחים מהפריפריה. אייסף הוקמה ע"י קבוצת נדבנים בראשות אדמונד י'. ספרא ז"ל, רעייתו  לילי ספרא ונינה ווינר והינה קרן המלגות הפרטית הוותיקה בישראל.

קרן אייסף

חדשות וכותרות

מוסדות אקדמאיים בתוכניות אייסף

barilan.jpg
huji.jpg
tau.jpg
techniyon.jpg
haifa.jpg
bezalel.jpg
openu.jpg
bentechomi
samisimon.jpg
emek_israel.jpg
sapir.jpg
מכון טכנולוגי חולון
חמדת הדרום
אורט בראודה
האקדמיה למחול
אוניברסיטת בן גוריון

מלגות לסטודנטים - אייסף ישראל

אייסף- הקרן הבינלאומית לחינוך הינה ארגון חברתי ציוני, הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום פערים בחברה הישראלית באמצעות הגברת הנגישות ללימודים אקדמיים ופיתוח מנהיגות אקדמית-חברתית. מלגת אייסף מעניקה מלגה משמעותית לצד תכנית מעורבות חברתית וליווי אישי לחבריה לאורך כל הדרך.

אייסף נוסדה בשנת 1977 על-ידי קבוצת יהודים מזרחים, בראשות מר אדמונד י'. ספרא ז"ל, הגב' לילי ספרא והגב' נינה ווינר המכהנת כנשיאת הקרן מיום יסודה והינה קרן המלגות הפרטית הוותיקה בישראל.
קרן אייסף רואה את המפתח להגשמת חזונה, באמצעות הענקת מלגות לסטודנטים מבטיחים עם קשיים כלכליים, מלגות לחיילים משוחררים ומלגות לימודים לסטודנטים מהפריפריה. השאיפה היא להביא לידי מימוש את הפוטנציאל למצוינות אישית, לימודית וחברתית, באמצעות מלגת אייסף במוסדות ללימודים אקדמיים המובילים להשכלה גבוהה בישראל.
מלגת אייסף היא ההזדמנות למימוש שוויון ההזדמנויות והנגישות להשכלה גבוהה ככלי מרכזי בצמצום פערים חברתיים וביציאה ממעגל העוני והמצוקה הכלכלית.
מלגאי הקרן מקבלים מלגות ותמיכה כלכלית משמעותית וחיבור בין פעילות חברתית לבין חיזוק התודעה והמחויבות החברתית על מנת לטפח ולהעצים את ההון האנושי בישראל ולפתח אזרחים אכפתיים פעילים ואת המנהיגים החברתיים של מחר.